Hor

Horsko pevanje u svim grupama.
Pevanje pesmica prilagođenih njihovom uzrastu.
Učenje nota i ritmičkih vežbica kroz pokret.